Tìm

TB điều chỉnh TĂNG tỷ giá đồng NDT ngày 22/12/2019

Kính gửi Quý Khách hàng!

Theo biến động thị trường, kể từ ngày 22/12/2019 Gaumun sẽ điều chỉnh TĂNG tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.400đ, lên mức 1NDT = 3.420đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00.

Vì vậy, Gaumun xin thông báo để Quý khách được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Gaumun.com